Toiminnanohjauksen järjestelmähankkeen korjausliikkeet

Kirjoittanut admin

23 syyskuun, 2020

Autoimme asiakastamme sen toiminnan kokonaisuudistusta tukevan järjestelmähankkeen tilannekuvan selkeyttämisessä ja tarvittavien korjausliikkeiden tekemisessä.

Lähtötilanne

Asiakas oli toteuttamassa toiminnan kokonaisuudistusta, jonka tueksi uudistetaan myös keskeiset tietojärjestelmät. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa usean hallinnon alan ja viranomaistahon yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa sekä mahdollistaa kansalaisten sähköiset palvelut koko prosessin osalta. 

Roolimme

Hankkeen katselmointi, keskeisten pulmakohtien tunnistaminen ja priorisoidut toimenpide-ehdotukset hankkeen tilanteen korjaamiseksi. Hankkeen tilannekuva, valmiusaste, oleellisten riippuvuuksien tunnistaminen, osapuolten valmiudet viedä hanke maaliin, keskeisimmät riskit ja korjausehdotukset, hankkeen organisointi ja resursointi sekä toimijoiden sisäisen toiminnan ja sen laadun arviointi. 

Toimiala: valtionhallinto

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...