Profit consulting

Palvelumme

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelumme kattavat ICT-kehittämishankkeen aikaiset palvelut aina hankkeen valmistelusta sen läpivientiin, käyttöönottoon ja jatkokehittämiseen.

palvelu

Toiminnan kehittäminen

Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä ICT:n avulla hankkeen valmisteluvaiheen tehtävissä.

palvelu

Hanke- ja projektinhallinta

Viemme kehittämistä tukevat ICT-hankkeet ja projektit onnistuneesti maaliin.

palvelu

Arkkitehtuuri ja integraatio

Autamme arkkitehtuurin ja integraatioiden kehittämisessä liiketoimintamuutosten mahdollistajina.

palvelu

Ohjelmistokehitys ja sen ohjaus

Tuemme asiakkaitamme toimintaa tukeva ohjelmistokehityshankkeissa laadukkaasti toteutettuna ja sovitussa aikataulussa.

toiminnan-kehittaminen

Toiminnan kehittäminen

Palvelut

 • Business case
 • Esiselvitys ja vaatimusten hallinta
 • Toiminnan ja toimintamallin kehittäminen
 • Palvelujen kehittäminen
 • ICT-strategia
 • Hankkeiden valmistelu
 • Kokonaisarkkitehtuuri

Terminologiaa: IT & liiketoiminnan yhteensovittaminen, hallintomalli, liiketoiminnan blue print, vaatimusten hallinta, kokonaiskustannukset, TCO, elinkaari, kehityssalkun hallinta, yritysarkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuuri, korvausskenaariot, Road-Map. 

toiminnan-kehittaminen

Strategia- ja kehitysohjelmat toimivat hankkeiden ja projektien moottoreina. Meillä on kokemusta ICT:n avulla tapahtuvasta toiminnan kehittämisestä mm. seuraavilla alueilla: uuden liiketoiminnan käynnistäminen, uusien liiketoimintapalvelujen toteutus, ICT:n kehittäminen palvelutoimintona, palvelujen uudelleen järjestäminen sekä ratkaisujen kartoittaminen ja valinta. Tuemme asiakkaitamme myös kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä ja johtamisessa.

Akismet dolor et un amet image 3

Hanke- ja projektinhallinta

Palvelut

 • Hanke- ja projektinhallinta
 • Toimittaja- ja ratkaisuvalinnat
 • Toimitusten hallinta
 • Toimittajahallinta
 • Asiakkaan edunvalvonta
 • Katselmoinnit, hankkeiden korjausliikkeet

Terminologiaa:  Scrum, SAFe, Lean, Prince2, PMBOK®, ITIL, IPMA, PPM, EPMO, PMO, tuote- ja palvelukehitys, hankehallinta, projektinhallinta, käyttöönotot, vaatimusten hallinta. 

Kilpailuetua haetaan digitalisaation, toiminnan automati­soin­­nin ja tehostamisen avulla sekä esi­mer­kiksi asiakasrajapintaan ja asiakkuuden hoitamiseen liittyvillä ICT-ratkai­suilla & -palveluilla.

Meillä on vankkaa kokemusta ydinjärjestelmien uudistamisesta, kansainvälisistä monitoimittajaprojekteista, off-shore toimituksista, valmisohjelmistotoimituksista ja jo muualla käytössä olevien ratkaisujen sovittamisesta asiakaskohtaisesti.

Autamme asiakkaitamme analysoimaan hankkeiden pulmakohdat ja ratkaisemaan ne.

Akismet dolor et un amet image

Arkkitehtuuri ja integraatio

 • Kokonaisarkkitehtuuri (EA)
 • Liiketoiminta-arkkitehtuuri
 • Tietoarkkitehtuuri
 • Järjestelmäarkkitehtuuri
 • Integraatioarkkitehtuuri
 • Teknologia-arkkitehtuuri
 • Sovellusarkkitehtuuri
 • Valmisohjelmistoarkkitehtuuri

Toimitamme arkkitehtuuripalveluja ketterästi. Kysy, niin kerromme miten.

 

Terminologiaa: arkkitehtuurivisio, tavoitetila, kehittämisen tiekartta, liiketoimintapalvelut, vaikuttavuusanalyysi, elinkaarianalyysi, järjestelmäkartta, kokonaiskustannukset, TCO, asiakaskokemuksen parantaminen, arkkitehtuuriperiaatteet, analytiikan hyödyntäminen, tietomalli, hallintamallli. Viitekehyksiä, joita hyödynnetään: mm. TOGAF, Zachman

Akismet dolor et un amet image

Arkkitehtuurin ja integraation kehittämisen taustalla on yleensä useampia ajureita: yritysosto tai uudelleenjärjestely, uusi liiketoimintamalli tai painopistemuutokset strategiassa, ICT-strategian kirkastaminen, kustannustehokkuuden parantaminen, digitalisointi, asiakaskokemuksen rikastaminen, merkittävä hankeuudistus tai pilvipalvelujen laajempi käyttö toiminnassa.

Kokonaisarkkitehtuuri palveluna – EA Fast Track

Autamme asiakastamme muodostamaan arkkitehtuurin tilannekuvan, kirkastamaan vision, määrittämään tavoitetilan ja kehittämisen tiekartan. Arkkitehtuuri otetaan haltuun luomalla hallintomalli ja kuvausjärjestelmä. Arkkitehtuuriasiat raportoidaan ja esitetään johdolle visuaalisesti kuvattuna. Kehittämiseen hyväksi havaittu metodologia on nk. vuosikello periaate.

Akismet dolor et un amet image 3

Ohjelmistokehitys ja sen ohjaus

Palvelut

 • Ohjelmistokehitysprojektit ja niiden ohjaus
 • Sovellusarkkitehtuuri
 • Vaatimusmäärittely ja määrittely
 • Vaativa ohjelmistokehitys ja integraatiot
 • Ketterä kehittäminen
 • Off-shore kehittämisen ohjaus
 • Uusien teknologioiden ja menetelmien jalkauttaminen

Rooleja, joissa toimimme: Senior developer, Tech lead, Scrum master, Agile master, Solution designer, Solution analyst, Developer, Epic owner, Feature owner, Application architect, Solution architect.

Terminologiaa ja tekniikoita: Scrum, Kanban, Lean, SAFe, Continuous integration, Test first, DevOps, SQL, NoSQL, Product backlog, Iterations, Increments, Code quality, Java, React, Angular, Docker, Micro services, Continuous integration, Containers.

Korkeatasoinen osaaminen parantaa ohjel­mis­tokehityksen tuottavuutta ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kehitysprojektit viedään läpi sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja toimitettu ohjelmistoratkaisu mahdollistaa laadukkaan ylläpito- ja tukipalvelun sekä jatkokehityksen. Hyvin toteutettu ratkaisu turvaa investoinnille sen tavoitellun elinkaaren.

Yli 20 vuoden kokemus alalta auttaa onnistumaan.