Tietoarkkitehtuurin jalkautus perusjärjestelmähankkeeseen

Kirjoittanut Profit Consulting

3 joulukuun, 2021

Asiakkaalla oli käynnissä laaja perusjärjestelmäuudistus vakuuttamisen alueella.

Uudistus perustui kansainväliseen ohjelmistoratkaisuun.

Autoimme asiakasta hankekokonaisuuden käsittelemän tiedon kartoittamiseksi ja määrittelemiseksi. Suunnittelimme selkeät toimintamallit tiedon ja tietovirtojen määrittelemiseksi. Tuotokset nivottiin osaksi ketterän menetelmistön seremonioita ja hyväksymiskriteerejä.

Kohdealueelle muodostettiin liiketoimintatiedon katalogi ja yhtenevä metatietomalli. Tiedon omistajat osallistettiin prosessiin, jossa tuotosten maturiteettia seurattiin säännönmukaisesti toistettavien hallintamekanismien kautta. Käynnistettiin tietomallinnus ja eri ratkaisujen tietorakenteet otettiin jatkuvan hallinnoinnin piiriin.

Työn avulla asiakas sai yhtenäisen kuvan tietosuojan alaisesta datasta, tiedon eri käyttöpaikoista ja tiedon laatusäännöistä sekä pystyi jalkauttamaan toimintamallit ketteriin toteutustiimeihin.

Tietomallit saatiin kanonisoitua ja tiedon toisiokäyttövaatimukset pystyttiin kohdentamaan. Myös jatkuvat muutokset tietovarastoissa saatiin hallintaan.

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...