Tieto-ohjatun toimintamallin kehittäminen

Kirjoittanut Profit Consulting

29 syyskuun, 2020

Asiakas halusi lisätä tietonäkökulmaa kokonaisarkkitehtuuriin (EA) ja prosessityöhön.

Ensiksi valittiin tietoarkkitehtuurin kannalta asiakkaalle tärkeät näkymät ja lisättiin ne prosessityön ohjeistuksiin. Tehtiin ensimmäinen versio päätietoryhmien käsitemalleista ja kiinnitettiin päätietoryhmille omistajat.

Ajettiin sisään tiedon omistajuuden konsepti, siihen liittyvät toimenkuvat päätehtävineen ja keskeiset tavoitteet ja mittarit (KPI). Resursoitiin omistajaroolit ja pidettiin sisäänajokoulutukset.

Täydennettiin hallintamallia tietoon liittyvillä näkökulmilla.

Toimiala: energia.

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...