Kokonaisarkkitehtuurin visio ja kehittämisen tiekartta

Kirjoittanut admin

23 lokakuun, 2020

Toimimme asiakkaamme sparraajana sen liiketoimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin vision ja kehittämisen tiekartan kirkastamisessa seuraavalle 3-5 vuodelle.

Scope

Asiakas oli kuvannut arkkitehtuurinsa nykytilan keskeisiltä osin. Seuraavaksi haluttiin kirkastaa arkkitehtuurivisio, digitaalisuuden vaikutukset tavoitetilaan ja vaihtoehtoiset skenaariot tavoitetilaan pääsemiseksi. Työn aikana määriteltiin ne avaintekijät ja arkkitehtuurielementit, jotka tarvitaan liiketoiminnan tahtotilan toteuttamiseen. Työssä panostettiin siihen, että sen lopputulokset ovat selkeästi viestittävissä päätöksentekijöille.     

Liiketoimintalähtöisen arkkitehtuurivision kautta mahdollistetaan ICT:n panos yrityksen suorituskyvyn kehittämiseen.

Roolimme

Kokonaisarkkitehtuuri konsultointi tukeutuen Fast Track -palveluumme. Hyödynsimme työssä asiakkaan tuottamien kuvausten lisäksi palvelumme valmiin viitekehyksen: valittavat arkkitehtuurin näkökulmat, teemat ja osa-alueet, kuvausjärjestelmän, kysymyspatteristot haastatteluja varten, työpajat ja työskentelymalli. Palvelu toteutettiin arkkitehtuurisprintein yhdessä asiakkaan kanssa. 

Terminologiaa: arkkitehtuurivisio, digitalisaatio, liiketoiminnan muutostekijät, liiketoiminta-arkkitehtuuri, palveluyrityksen ICT, arkkitehtuuriskenaariot, liiketoimintalähtöinen ICT, yrityksen suorituskyvyn parantaminen, hankesuunnitelma. 

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...