Kokonaisarkkitehtuurin kuvausjärjestelmä

Kirjoittanut admin

10 lokakuun, 2019

Tuotimme konsultointipalveluna valtionhallinnon asiakkaallemme kokonaisarkkitehtuurin kuvausohjeen toiminnan suunnittelua varten. Tavoite on yhtenäistää hallinnonalan toimijoiden arkkitehtuurin kuvaustavat ja käytännöt. 

Kuvausjärjestelmän tarkoitus

Kuvausjärjestelmän ja siihen liittyvän ohjeistuksen tarkoitus on huolehtia, että tietojen keräys, niiden koonti ja analysointi sekä lopuksi tulosten raportointi on verrannollista hallinnon alalla toimialasta riippumatta. Tätä näkökulmaa tarvitaan, jotta hallinnonalan palvelujen yhteiskäyttöisyyttä voidaan parantaa tavoitearkkitehtuurissa.

Visuaalinen käyttöliittymä JHS 179 työlle. 

Roolimme

Autoimme asiakastamme seuraavilla osa-alueilla: kuvausjärjestelmän tarpeiden ja käyttöpaikkojen selvittäminen, visualisointi (työkaluriippumaton), keskeisten arvioitavien kohteiden kiteyttäminen ja toiminnan kehittämisen raportoinnin yhtenäistäminen. 

Toimeksianto pohjautui Fast Track -arkkitehtuuripalveluumme. 

Toimiala: valtionhallinto

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...