Keskeisen järjestelmähankkeen katselmointi

Kirjoittanut admin

23 lokakuun, 2020

Toteutimme asiakkaalle keskeisen ydinjärjestelmähankkeen katselmoinnin, jonka avulla järjestelmätoimituksen kokonaiskuva selkeytettiin ja tehtiin tarvittavat korjausliikkeet.

Lähtötilanne

Asiakas oli uudistamassa keskeistä ydinjärjestelmäänsä, jonka tarkoitus oli yhdistää usean hallinnon alan toimintaa ja tiedonvaihtoa. Käyttöönottovaihe oli viivästynyt huomattavasti ja järjestelmän toimituksen aikataulu ja sisältö elivät edelleen.

Roolimme

Hankkeen katselmoinnissa keskityttiin sen keskeisten ongelmien tunnistamiseen ja tehtiin priorisoidut toimenpide-ehdotukset hankkeen tilanteen korjaamiseksi. Työ tehtiin perehtymällä hankkeen tilanteeseen, toteuttamalla avainhenkilöiden haastattelut ja sidosryhmien yhteisellä työpajatyöskentelyllä. 

YdinJärjestelmän toimituksen tilannekuva haltuun ja tarvittavat korjausliikkeet. 

Osa-alueita: laajuus, aikataulut, kustannukset, muutoshallinta, riskien hallinta, hankkeen ohjaus, off-shore toteutuksen ohjaus. 

Toimiala: valtionhallinto

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...