Integraatioarkkitehtuurin uudistaminen

Kirjoittanut admin

23 elokuun, 2020

Tuimme asiakasta käyttöönotetussa integraatioympäristössä ja autoimme varmistamaan, että tärkeät projektit pääsivät etenemään suunnitellulla tavalla teknologiasta riippumatta. 

Asiakas oli uudistamassa yrityksen integraatioympäristöä samanaikaisesti merkittävän toiminnaohjausjärjestelmäprojektin kanssa. Haasteina olivat liittymien voimakkaan uudistamistarpeen lisäksi uudet teknologiat, toteutus mallin muuttuminen, off shore-ulkoistus sekä integraatioarkkitehtuurin ja sen hetkisten menetelmien tilanne. 

Määrittelimme ja veimme läpi iteratiivisen kehityspolun integraatiokerroksen kehittämiseksi. Asiakkaalle tuotettiin integraatioarkkitehtuurin viitekehys sekä tarvittavat määrittely- ja suunnitteludokumenttipohjat. Erilaisia integrointeja varten määriteltiin menetelmistö projektien eri vaiheille. Integraatioratkaisujen elinkaaren hallinnan kehittämiseksi ympäristöt, liittymät ja rajapinnat mallinnettiin ja vietiin osaksi asiakkaan kokonaisarkkitehtuurikuvaa ja CMDB-tietokantaa. Konsultoinnin tuloksena asiakkaan integraatioarkkitehtuuri ja menetelmistö sekä palvelunhallinta saatiin tasolle, joka varmistaa myös uusien järjestelmäkokonaisuuksien integroitavuuden nykyaikaisella tavalla jatkossa.

Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisut tukemaan järjestelmäuudistuksia. 

Projekteille tunnusomaista

Monitoimittajaympäristö, useita merkittäviä toimittajia ja osapuolia. Osassa projekteja oli useita tiimejä eri lokaatioissa. Hanke sisälsi off-shore osuuksia.

Toimiala: kauppa 

Osa-alueita: integraatioarkkitehtuuri, kehittämisen tiekartta, hallintamalli, uusien teknologioiden ja menetelmien jalkauttaminen, palvelunhallinnan prosessien jalkauttaminen, off-shore kehittämisen ohjaus. Teknologioita ja välineitä: SOA Suite, Weblogic, UC4, Pentaho, AIX, SVN, ServiceNow, ARIS, Sharepoint, Jira.

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...