ICT strategian kirkastaminen

Kirjoittanut admin

23 marraskuun, 2019

Toimimme asiakkaamme sparraajana sen ICT strategian kirkastamisessa tuleville vuosille. 

Scope

Autoimme asiakastamme tuoreistamaan sen ICT strategian. Strategiassa kuvataan ICT:n kehittämisen keskeiset osa-alueet, kehityskohteet ja strategiset linjaukset. Keskeisiä tavoitteita työlle olivat ICT:n entistä parempi tuki toiminnalle, kokonaisuuden hallinta ja investointeihin liittyvien hyötyjen realisointi. Lisäksi pyritään parantamaan entisestään hankesalkun hallintaa ja hankkeiden ohjausta. 

ICT strategian kirkastus tuleville vuosille liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi.

Roolimme

Toimimme hankkeessa strategiakonsulttina ja autoimme asiakasta koostamaan ja kiteyttämään sen ICT strategian.  

Terminologiaa: Liiketoimintastrategia, ICT strategia, Visio, Tavoitetila, TCO, Toiminnan kehittäminen, Salkun hallinta, Prosessit, Tiedot, Tietojärjestelmät, Tietojärjestelmäpalvelut, Yhteiset palvelut, Kokonaisarkkitehtuuri, Osaamisen kehittäminen.  

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...