Kirjoittanut Profit Consulting

3 huhtikuun, 2021

Asiakkaalla oli pitkään rakennettu Application Management Services -palveluita erilaisten mallien ja ohjeistusten mukaan.

Haluttiin parantaa olemassa olevien AMS-palvelujen laatua, yhdenmukaistaa palveluiden sisältöä ja siihen liittyviä tukimateriaaleja ja prosesseja. Transitiot haluttiin tehdä hallitusti ja suunnitellusti.

Olimme mukana kehitystyöryhmässä, jossa kehitettiin uutta AMS transitiomallia. Mallin valmistuttua vastasimme useiden kymmenien uusien AMS-palvelujen esiselvitystyöstä, projektien suunnittelusta ja organisoinnista sekä transitiohankkeiden johtamisesta uudella mallilla.

Mallia on edelleen kehitetty entistä ketterämpään suuntaan.

Toimiala: kauppa.

Liittyvät julkaisut

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Perusjärjestelmän uudistaminen ketterästi

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida verkkopalveluiden ydin palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja tulevaisuuden ketterän kehityksen mahdollistamiseksi. Toimimme kyseissä toimeksiannossa...

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Valtuuttamisen palveluiden modernisointi

Asiakkaallamme oli tarve tiukassa aikataulussa toteuttaa PSD2-maksupalveludirektiivin mukaiset muutokset verkkomaksamisen vahvaan tunnistamiseen. Valmisohjelmistomuutoksilla tavoiteaikataulu ei olisi ollut mahdollinen. Toimimme kyseissä toimeksiannossa DevOps-tiimin...

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

PAD ja GDPR regulaatiomuutosten suunnittelu ja toteutus

Uudet tili- ja tietosuojadirektiivit aiheuttivat laajasti vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnan prosesseihin. Tuimme asiakasta järjestelmien toiminnan avaamisessa, muutosten tunnistamisessa, prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutushankkeiden läpiviennissä. Osalla...